• Wij werken met een wachtlijst. Hierop kan u zich reeds al plaatsen voor de dekking en/of geboorte.
 • Een reservatie wordt pas definitief bij de geboorte van de puppies als het voorschot wordt betaald.
 • Het kiezen gebeurt volgens de volgorde van de wachtlijst. Lijst reutjes/ lijst teefjes.
 • Puppies worden niet op kleur, wel op karakter gekozen. (Bijvoorbeeld: 2 wolfsgrauwe en 1 zwarte puppy, u hebt tweede keuze, dan kan u al niet de zwarte puppy vooraf reserveren.)
 • U krijgt schriftelijke garantie, een Europees paspoort, startersvoedingspakketje, infofiche en zo mogelijk een antwoord op al u vragen.
 • Indien er enige twijfel bestaat over de toekomstige huisvesting, verzorging, opvang of wat dan ook van de kandidaat nieuwe eigenaars kan de verkoop worden geweigerd.

 

 • We work with a waiting list. You can already put yourself on it before the stud and/or birth.
 • A reservation will be definitif with the birth of the puppies if the deposit is paid.
 • The choosing will happen by the order pf the waiting list. List males/ list females.
 • Puppies will not be chosen on color, but on character. (For example: 2 sable and 1 black puppy, you have the second choice, than you cann't already reserve the black puppy at the beginning.)
 • You get written guaranty, an European passport, starter food package, informationsheet and as much as possible an answer on all your questions.
 • If there is any doubt about the future housing, care, shelter or whatever of the candidate new owners we can refuse the sale.