Oilily & Hercules puppies

Puppies Oilily & Hercules 30 dagen oud. Het wordt precies tijd voor een groter mandje! 

Alle puppies hebben een groter mandje gevonden. Dit is ons eerste nestje van 2019.

Meer informatie

Contact

 

Puppies Oilily & Hercules 30 days old. It becomes time for a larger basket!

All the puppies have found a larger basket. This is our first litter of 2019.

More information

Contact