Puppies verwacht/ Puppies expected

Puppies verwacht begin september van Kuffy du Triangle Magique & Otto von Haus Targa

Dracht bevestigt met echo. Dit wordt ons 2de nestje van 2019.

Meer informatie zie: praktische informatie

 

Puppies expected in the beginning of September of Kuffy du Triangle Magique & Otto von Haus Targa.

Pregnancy confirmed with ultrasound. This will become our second litter of 2019.

More information see: practical information.